JavaScript Dropdown Menu Demo
Besplatna info linija 080 020 247
Molimo dajte ocjenu (ocjenom od 1 do 5) navedenih parametara SPRIND-ovih proizvoda
Proizvod Kvalitet Cijena Pakovanje(kvalitet) Pakovanje(dizajn) Gramatura Rok trajanja
Hljeb i peciva
Jufka
Polugotova jela
Slastičarski program
1-loš; 2-zadovoljavajući, 3-dobar; 4-vrlo dobar; 5- odličan
Molimo rangirajte od 1 do 10 značaj slijedećih faktora koji utječu na Vašu odluku o kupovini
Kvalitet
Cijena
Pakovanje
Ugled proizvođača
Oblik
Veličina
Preporuka prijatelja
Navika(tradicija)
Dizajn
Ostalo
Vaši prijedlozi, sugestije, primjedbe i dopune
© 2009 SPRIND d.d. Sarajevo | legal rights | Site priredio Team Consulting