JavaScript Dropdown Menu Demo
Besplatna info linija 080 020 247
Politika kvaliteta

 

Sa politikom kvaliteta, koja je sastavni dio strateške politike preduzeća, postavili smo sebi načela koja obezbjeđuju opstanak i napredak preduzeća.

 

   Osnovna načela naše politike su :

 •  pozitivno poslovati
 •  obezbijediti zadovoljstvo kod kupaca
 •  zadovoljiti vlasnike, uposlenike,dobavljače i društveno okruženje
 •  biti prepoznatljiv u odnosima sa kupcima i biti među najuspješnijim  proizvođačima hrane u BiH
 •  poštivati HACCP zahtjeve i zakonske propise iz prehrane
 •  isporučivati kvalitetne proizvode u dogovorenim rokovima
 •  sklapati ugovore bez štetnih uticaja za bilo koju od zainteresiranih strana uključujući i dobavljače
 •  uvoditi najsavremenije tehnologije i opremu u proizvodnji i kontroli proizvoda

   Ciljevi koji proizlaze iz politike preduzeća su :

 • raditi bez grešaka
 • unapređenje organizacije i načina rada
 • dostizanje planiranih ciljeva kvaliteta i rezultata poslovanja
 • definiranje odgovornosti svakog uposlenika za obavljene aktivnosti
 • raditi samo sa sirovinama i proizvodima koji zadovoljavaju zakonske propise 
 • osposobljavati, motivirati i poticati zaposlene za kontinuirana poboljšanja  kvaliteta rada i podsticati zaposlene za održavanje čistoće i lične higijene
 • isporuka proizvoda kupcu koja ispunjava HACCP zahtjeve i zakonske propise

    Vođenje preduzeća u smislu :

 • provođenja politike i ciljeva kvaliteta
 • obezbjeđenja odgovarajućih resursa
 • poduzimanja odgovarajućih mjera na bazi rezultata realizacije procesa i internih audita
 • provođenja internih audita sistema u skladu utvrđenog plana  

                                                                                                                                                                                                                              

Certifikat ISO 9001:2008.pdf  

Certifikat ISO 9001:2008.pdf

© 2009 SPRIND d.d. Sarajevo | legal rights | Site priredio Team Consulting