JavaScript Dropdown Menu Demo
Besplatna info linija 080 020 247
Nagradna igra

Dobitnici prvog izvlačenja

Dobitnici drugog izvlačenja

Dobitnici trećeg izvlačenja

Dobitnici četvrtog izvlačenja

Dobitnici petog izvlačenja

Dobitnici šestog izvlačenja

Dobitnici sedmog izvlačenja

Dobitnici osmog izvlačenja

Pravila za nagradnu igru „Zasladi jesen i osvoji nagradu“

Član 1.
 „SPRIND“ d.d., Rajlovačka cesta bb, 71 000 Sarajevo, ID 4200279320003 (u daljem tekstu: Organizator) priređuje nagradnu igru pod nazivom „Zasladi jesen i osvoji nagradu“.


Član 2.
Svrha priređivanja nagradne igre je promocija proizvoda i firme Sprind d.d.


Član 3.
Nagradna igra organizuje se u trajanju od 15.09.2010 godine do 09.11.2010. godine i organizuje se na području Federacije Bosne i Hercegovine.


Član 4.
Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju sva fizička lica državljani BiH, sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini.
U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposlenici Organizatora, lica koja sa Organizatorom imaju sklopljen ugovor o djelu, kao ni članovi njihove porodice.
Dobitnici nagrada pružit će sve potrebne informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primjeniti Pravila nagradne igre i ostali odgovarajući zakoni.


Član 5.
Za učešće u nagradnoj igri potrebno je kupiti bilo koji proizvod iz asortimana pakovanih kolača (zalivenih i suhih), poslati sms na broj 091 210 114, sa potrebnim podacima i steći pravo za učešće u nagradnoj igri.

Potencijalni učesnici treba da pošalju kod koji su dobili prilikom kupovine navedenog proizvoda i da posalju SMS poruku sa sljedećim sadržajem:

SPRIND _KOD na broj 091 210 114

SPRIND predstavlja ključnu riječ.

Oznaka _ predstavlja razmak.

Cijena SMS-a iznosi 0,20KM, uvećana za iznos PDV-a.


Član 6.
Nagradni fond čini ukupno 1632 nagrada u vrijednosti od 30.031,47 KM, a struktura je slijedeća:
LCD Sony x 8, Fotoaparat Sony x 5, Mikrovalna Samsung x 5, Multipraktik Siemens x 5, Usisivač LG x 5, Blender Philips x 5, DVD player Sony x 8, Toster Philips x 8, Aparat za kafu Electrolux x 8,  Pegla na paru Tefal x 10,
Mikser Electrolux x 15, Kuhalo za vodu Electrolux x 15, Štapni mikser x 20, Citruseta Tefal x 20, Sprind poklon paket x 195, Kecelja Sprind x 300, Termo rukavica Sprind x 1000


Nagrade će se moći preuzeti na adresi:
SPRIND d.d.
Rajlovačka cesta bb
71000 Sarajevo


Član 7.
Izvlačenja će se obavljati 8 puta, svake srijede, automatski, softverskim putem-nasumičnom kompjuterskom selekcijom.
Imena dobitnika se objavljuju na internet stranici www.sprind.ba i u dnevnim novinama „Oslobođenje“ svakog petka.

Prvo izvlačenje će se obaviti  22.09.2010.u 08:00 časova i obuhvatiće sve SMS poruke, poslate od 15.09.2010. u 00:00 časova, pa do 21.09.2010. u 24:00h, kada će biti izvučeno 168 dobitnika.
Drugo izvlačenje će se obaviti  29.09.2010. u 08:00 časova i obuhvatiće sve SMS poruke, poslate od 22.09.2010. u 00:00 časova, pa do 28.09.2010. u 24:00h, te pristigle a neizvučene SMS poruke iz prethodne sedmice, kada će biti izvučeno 150 dobitnika.
Treće izvlačenje će se obaviti  06.10.2010.u 08:00 časova i obuhvatiće sve SMS poruke, poslate od 29.09.2010. u 00:00 časova, pa do 05.10.2010. u 24:00h, te pristigle a neizvučene SMS poruke iz prethodnih sedmica, kada će biti izvučen 151 dobitnik.
Četvrto izvlačenje će se obaviti  13.10.2010.u 08:00 časova i obuhvatiće sve SMS poruke, poslate od 06.10.2010. u 00:00 časova, pa do 12.10.2010. u 24:00h, te pristigle a neizvučene SMS poruke iz prethodnih sedmica, kada će biti izvučeno 359 dobitnika.
Peto izvlačenje će se obaviti  20.10.2010.u 08:00 časova i obuhvatiće sve SMS poruke, poslate od 13.10.2010. u 00:00 časova, pa do 19.10.2010. u 24:00h, te pristigle a neizvučene SMS poruke iz prethodnih sedmica, kada će biti izvučeno 150 dobitnika.
Šesto izvlačenje će se obaviti  27.10.2010  u 08:00 časova i obuhvatiće sve SMS poruke, poslate od 20.10.2010. u 00:00 časova, pa do 26.10.2010. u 24:00h, te pristigle a neizvučene SMS poruke iz prethodnih sedmica, kada će biti izvučeno 353 dobitnika.

Sedmo izvlačenje će se obaviti  03.11.2010  u 08:00 časova i obuhvatiće sve SMS poruke, poslate od 27.10.2010. u 00:00 časova, pa do 02.11.2010. u 24:00h, te pristigle a neizvučene SMS poruke iz prethodnih sedmica, kada će biti izvučeno 150 dobitnika.
Osmo izvlačenje će se obaviti  10.11.2010  u 08:00 časova i obuhvatiće sve SMS poruke, poslate od 03.10.2010. u 00:00 časova, pa do 09.11.2010. u 24:00h, te pristigle a neizvučene SMS poruke iz prethodnih sedmica, kada će biti izvučen 151 dobitnik.


Član 8.
Dobitnik nema pravo tražiti od Organizatora zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane Organizatora objaviti ili koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom, foto i video materijalu.

Član 9.
Komisija koja će nadgledati ispravnost izvlačenja nagrade broji tri člana.

Član 10.
Nagrade će biti uručene u roku od 30 dana od dana objave dobitnika. Za preuzimanje nagrade dobitnik je dužan predočiti ličnu kartu, te SIM karticu mobilnog telefona s kojeg se prijavio za učestvovanje u nagradnoj igri.
 
Član 11.
Organizator ima pravo da uz javno obavještenje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada biti će odmah
obustavljena jednostranom odlukom organizatora, te će organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada. U slučaju otkazivanja ili prekida
nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

Član 12.
O nagradnoj igri „Zasladi jesen i osvoji nagradu“  javnost će biti upoznata putem sredstava javnog informisanja (dnevne novine, plakati, letci i sl.). Informisanje javnosti podrazumijeva obavještenje o pravilima nagradne igre, odnosno o načinu i uslovima učešća u igri, dužini trajanja igre, datumu izvlačenja, načinu utvrđivanja dobitnika, načinu preuzimanja dobitka i krajnji rok za preuzimanje dobitka. Sadržaj teksta kojim se javnost upoznaje sa nagradnom igrom „Zasladi jesen i osvoji nagradu“ ne može odstupati od ovih Pravila. Pravila nagradne igre biće objavljena u medijima, a po dobivanju odobrenja za nagradnu igru od nadležnih institucija.

Član 13.
Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih pravila. Ova Pravila počinju važiti danom početka nagradne igre i svi učesnici prihvataju sve odredbe ovih Pravila bez ikakvih izmjena. Sve odluke koje priređivač donese na bazi ovih Pravila konačne su i obavezujuće za sve učesnike.
Organizator zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila uz javno objavljivanje u sredstvima informisanja. Za sve dodatne informacije i tumačenja ovih Pravila, učesnici se mogu obratiti putem besplatne info linije 080 020 247.

Član 14.
U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

Sarajevo, 24.08.2010. godine                                                                                                                         DIREKTOR DRUŠTVA
                                                                                                                      Neven Hadžisulejmanović

© 2009 SPRIND d.d. Sarajevo | legal rights | Site priredio Team Consulting