Skupština

Upoznajte se sa radom najvišeg upravljačkog tijela Sprinda – Skupštine. Ovdje možete pronaći dnevni red, zapisnike, odluke i druge dokumente sa sjednica Skupštine.